Szczegółowe wyniki 314. EuroSongs

1 Półfinału:

# IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES Suma
1 IMAGES
4
2
12
8
4
10
10
5
7
3
7
6
3
10
8
4
103
2 IMAGES
8
5
10
5
5
10
7
12
3
10
8
7
12
102
3 IMAGES
2
4
12
8
2
10
8
5
10
10
8
1
8
88
4 IMAGES
12
1
6
1
10
4
1
1
12
8
7
12
12
87
5 IMAGES
10
4
6
1
7
7
7
7
6
3
1
4
12
4
3
82
6 IMAGES
2
10
10
8
12
5
10
2
5
3
1
5
6
1
80
7 IMAGES
7
12
1
6
8
4
4
6
6
3
10
5
72
8 IMAGES
7
5
6
1
6
12
12
10
2
2
2
65
9 IMAGES
3
7
10
2
2
8
8
6
7
2
3
7
65
10 IMAGES
6
8
3
4
6
3
8
2
10
8
5
63
11 IMAGES
12
5
7
5
12
2
7
50
12 IMAGES
8
2
7
1
5
2
6
4
5
1
6
47
13 IMAGES
3
1
4
5
12
1
1
5
4
3
39
14 IMAGES
6
3
4
3
3
2
4
4
1
1
4
35
15 IMAGES
12
4
12
28
16 IMAGES
12
7
5
24
17 IMAGES
5
2
6
13
18 IMAGES
2
3
3
2
10
DSQ IMAGES
1
8
6
8
3
7
6
10
49